Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Sucha dolina w Moskulach
  • 2010-09-09
  • 161,8880
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje mozaiki naturalnych i półnaturalnych ekosystemów leśnych, łąkowych, murawowych, wodno-błotnych oraz agrobiocenozy.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XCI/1599/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Sucha dolina w Moskulach"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 245, poz. 19752010-08-25

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • Łódź
  • Łódź (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny denudacyjnej, ze względu na jej walory widokowe i estetyczne.
  • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Łodzi