Formularz danych

Formularz służy do wprowadzenia do systemu informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r., poz. 1080) przez organ, który utworzył, ustanowił lub wyznaczył formę ochrony przyrody, tj.:

  • Rady gmin w zakresie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i użytków ekologicznych;
  • Sejmiki wojewódzkie w zakresie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu;
  • Regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie rezerwatów przyrody;
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie obszarów Natura 2000;
  • Dyrektorów parków narodowych w zakresie parków narodowych;


Rada gminy
Sejmik województwa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
lubuskie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie