Często zadawane pytania

1. Czy muszę prosić o zgodę na wykorzystanie danych prezentowanych przez Geoserwis?
Dane przestrzenne prezentowane na portalu mapowym geoserwis.gdos.gov.pl należą do różnych podmiotów/instytucji. Te wytwarzane i będące w dyspozycji GDOŚ czyli m.in. granice i lokalizacje form ochrony przyrody są publicznie dostępne, do dowolnego wykorzystania, do pobrania pod adresem http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane Jednak oprócz danych GDOŚ na geoserwis.gdos.gov.pl prezentowane są też dane m.in. GUGiK (np. ortofotomapa lotnicza) czy Google (np. podkłady topograficzne Google Maps) i podlegają one licencjonowaniu na zasadach przyjętych przez właściwe podmioty.

2. Czy dane są referencyjne?
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2016 poz. 113) za dane referencyjne uznaje się te, które zostały pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego. Na mocy art. 114 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651) organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, w terminie 30 dni od ustanowienia dokonuje właściwego wpisu do CRFOP. W związku z powyższym CRFOP jest rejestrem, do którego pierwotnie są wprowadzane dane o formach ochrony przyrody i przez co stają się referencyjne.

3. Czy jako organ wprowadzający formę ochron przyrody muszę posiadać login i hasło?
Nie. Do rejestracji form ochrony przyrody nie jest potrzebny login oraz hasło.

4. Czemu nie mogę edytować i usuwać form ochrony przyrody?
W tym celu należy zwrócić się do GDOŚ pod jedną z dróg kontaktu wymienionych pod adresem http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/osystemie.jsf