Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Góry Wapienne
  • 1995-01-01
  • 3,6400
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/41/95 Rady Gminy w Burzeninie z dnia 30.03.1995 r. w sprawie uznania "Gór Wapiennych" w Burzeninie za zespół przyrodniczo-krajobrazowyTablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Burzeninie

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • sieradzki
  • Burzenin (wiejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Przedmiot ochrony - sukcesja wtórna roślinności kserotermicznej w starych wyrobiskach wapiennych, a także dla zachowania wartości krajobrazowych i kulturowych regionu
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór