Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Skalna
  • 1994-02-05
  • 32,8700
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wrocławskiego z dn. 5.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejDziennik Urzędowy Województwa WrocławskiegoDz. Urz. Woj. Wrocł. z 1994 r. Nr 2

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.08.2002 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne i zespół przyrodniczno-krajobrazowyDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Doln. z 2002r. Nr 185 poz. 2615 2002-09-02

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • wrocławski
  • Sobótka (miejsko-wiejska)
  • położony w gminie Sobótka, w Nad- leśnictwie Miękinia, na południowo-zachodnim zboczu góry Ślęży.

Ochrona

  • Zachowanie unikalnych walorów geologicznych, przyrodniczych i krajobrazowych.
  • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000Masyw Ślęży

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór