Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Dolina Wapienicy
  • 1993-01-01
  • 1519,0200
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLII/442/93 z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Wapienicy" w Bielsku-Białej

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LVI/687/94 z dnia 24 marca z 1994 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Wapienicy" w Bielsku-Białej.
2 UCHWAŁA NR L/755/2001 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Wapienicy" w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów na terenie tego Zespołu.Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 94, poz. 27372001-11-26

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Bielsko-Biała
  • Bielsko-Biała (miejska)
  • Północno-wschodni róg zespołu przyrodniczo-krajbrazowego znajduje się w miejscu, w którym oddział 95 dochodzi do drogi publicznej o szerokości 6 metrów, prowadzącej z Wapienicy do Bielska. Z tego miejsca granica zespołu biegnie na zachód wzdłuż wspomnianej drogi aż do pododdziału 96o1 (osada robotnicza), omija pododdział "o1" wzdłuż jego wschodniej i południowej granicy i dochodzi do drogi o szerokości 5 metrów, prowadzącej w głąb Doliny. Następnie biegnie ok. 50 metrów na południe wzdłuż drogi, po czym skręca na zachód i prowadzi południową oraz zachodnią granicą pododdziału 135d (parking), dochodzi do drogi publicznej, skręca na północny-zachód i biegnie na przestrzeni ok. 250 metrów wzdłuż drogi do jej ostrego zakrętu w prawo. Stąd najpierw południową, a potem zachodnią granicą pododdziału 135c (sad) do granicy lasu i dalej wzdłuż północnej i zachodniej granicy oddziału 135, aż do pododdziału 137m (osada robotnicza), następnie wschodnią i południową granicą tego pododdziału, południową granicą pododdziału 137n i zachodnimi granicami pododdziałów 137n, f oraz d (pastwiska i łąka) do drogi o szerokości 3 metrów. Od tego miejsca granica zespołu biegnie na południowy-zachód wzdłuż drogi, a następnie wzdłuż linii podziału powierzchniowego pomiędzy oddziałami 136 i 137 i osiąga wierzchołek Palenicy. Od szczytu Palenicy granica zespołu biegnie na południe wzdłuż grzbietu górskiego zachodnimi granicami oddziałów 137, 138, 139, 140, 141, 142, i 143, a następnie południowymi granicami oddziałów 134,133, 128, 127,111 do szczytu Klimczoka. Tutaj skręca ostro na północ i biegnie wschodnimi granicami oddziałów 111, 110, 109, 104, 100, 101 do miejsca, w którym stykają się oddziały 90, 95 i 101. Stąd granica zespołu skręca na północny wschód i prowadzi południowo-wschodnią granicą oddziału 94 do granicy lasu. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej i północnej granicy oddziału 95 dochodząc do drogi publicznej.

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór