Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Wąwozy Grabowe
  • 1995-03-07
  • 10,3200
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru pn. "Wąwozy Grabowe" Dziennik Urzędowy Województwa KoszalińskiegoDz.U. z 1995 r. Nr 7, poz. 33

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zakazów dla pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 12, poz. 204

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Koszalin
  • Koszalin (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór