Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Źródła Kłodnicy
  • 2001-05-22
  • 100,4000
  • Brak danych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XXXIV/453/2001 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej części kompleksu Lasów Murckowskich w KatowicachDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego z 2001 r. Nr 25 poz.606 2001-05-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr LIII/718/2002 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca uchwałę N r XXXIV/453/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej części kompleksu Lasów Murckowskich w Katowicach Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 85, poz. 30092002-12-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Katowice
  • Katowice (miejska)
  • od północy ul. 73 - Pułku Piechoty, od wschodu - droga leśna (linia międzyoddziałowa - o. 24 i o. 25), od południa i zachodu - linia kolejowa prowadząca z Kopalni "Staszic" w kierunku Ochojca i stacji Muchowiec.

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór