Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park w Reptach i dolina rzeki Dramy
  • 1998-11-06
  • 475,5100
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje park zabytkowy w Reptach wraz z przyległymi gruntami rolnymi

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 31/98 Wojewody Katowickiego z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej zlokalizowanej na terenie gmin Tarnowskie Góry i ZbrosławiceDz. Urz. Województwa Katowickiego

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 46/02 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej zlokalizowanej na terenie gmin Tarnowskie Góry i Zbrosławice.Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 53, poz. 17302002-07-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • tarnogórski
  • Zbrosławice (wiejska), Tarnowskie Góry (miejska)
  • Położony na terenie gmin Tarnowskie Góry i Zbrosławice, powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim. Obszary o powierzchni 233.63 ha położone w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry oznaczone w ewidencji gruntów: a) obrębu Repty o powierzchni 184, 42 ha karta mapy 1 numerami: 7, 9, 10, 19, 32, 41, 42, 44/21, 46/11, 59/11, 60/11, 84/20, 85/20, 87/20, 88/20, 89/20, 93/20, 94/20, 96/20, 110/11, 111/11, 93/20, 94/20, 95/20, 139/23, 140/23, 141/22, 142/20, 143/20, 146/20, 147/20, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1 oraz części działek oznaczonych numerami 90/20, 91/20 b) obrębu Repty kart mapy 2 o powierzchni 18, 88 ha numerami: 8, 9, 11, 391/10, 712/2, 713/2, 716/3, 717/300, 718/5, 731/7, 820/2, 821/2, 822/6, 825/2, 826/2, 827/2, 828/2, 829/2, 830/2, 831/2, 832/2, 833/2, 834/2, 835/2, 836/2, 837/2, 838/2, 839/2, 840/2, 841/2, 842/2, 843/2, 844/2 c) obrębu Tarnowice Stare o powierzchni 30,33 ha numerami 1/1, 1/2, 2, 2a, 3, 4, 291/2, 314, 1930/3, 1929/3. Obszary o powierzchni 241.88 ha położone w granicach administracyjnych gminy Zbrosławice: a) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ptakowice jako działki nr 47/7, 48/7, 68/8, 69/8, 71/9, 73/12, 74/12, 75/13, 79/13, 81/9, 82/9, 127/5, 128/5, 129/6, 136, 142/17, 143/17, 144/17, 145/17, 159/5, 160/5, 161/5, 162/5, 163/5, 164/5, 165/5, 166/5, 167/5, 168/5, 292/135, 295/137, 331/134, 342/0,135, 343/0,0135, 401/134, 403/135, 404/135, 405/140, 406/137, 409/138, 1152/134, 1153/134 o powierzchni 234, 58 ha b) oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Zbrosławice jako działki nr 258/0,56, 259/0,56, 260/0,56, 261/0,56 o powierzchni 1,07 ha c) obrębu Zbrosławice karta 1 dot. 6 numerami 83/9, 84/8, 200/139, 201/131, 407/137, 589/140 o powierzchni 6,23 ha.

Ochrona

  • Celem utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie ze względów przyrodniczo krajobrazowych fragmentu wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej obejmującej park zabytkowy w Reptach wraz z przyległymi gruntami rolnymi
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór