Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Wzgórze Gołonoskie
  • 2002-07-16
  • 5,2000
  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowego obejmuje wyjątkowo cenne fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA Nr LVI/991/2002 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony, w drodze uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Gołonoskiego w Dąbrowie GórniczejDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 47 poz. 1578 2002-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Dąbrowa Górnicza
  • Dąbrowa Górnicza (miejska)
  • Brak danych

Ochrona

  • Celem wyznaczenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona obszaru Wzgórza Gołonoskiego, jako wyjątkowo cennego fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych
  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór