Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Kostrzyneckie Rozlewisko
  • starorzecze
  • 1993-04-28
  • 746,2300
  • Starorzecze Odry, zbiorniki i kanały okresowo zalewane, tereny bagienne porośnięte trzcinami, turzycami

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/93 Wojewody Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny obszaru łąk i nieużytków na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Woj. SzczecińskiegoDz. Urz. Woj. Szczecińskiego nr 5 poz. 62 z 1993 r.1993-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • gryfiński
  • Cedynia (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • ochrona rozlewiska oraz starorzecza Odry, fragmentu łąk i pastwisk będących miejscem rozmnażania i żerowania licznych gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków
  • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"