Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Wrzosowe Wydmy
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2004-08-28
 • 25,1500
 • siedliska przyrodnicze o dużych wartościach krajobrazowych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVI/133/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. WielkopolskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 129, poz. 26512004-08-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 59902016-10-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • szamotulski
 • Wronki (miejsko-wiejska)
 • Szczegółowy przebieg granic użytków ekologicznych określają załączniki 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 do uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne w skład użytku ekologicznego wchodzą: 1) Adres leśny: 08-12-1-03-159-j-00 - pow. 2,2400 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80421, obręb ewidencyjny Chojno; 2) Adres leśny: 08-12-1-03-202-c-00 - pow. 0,1800 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80139/1, obręb ewidencyjny Chojno; 3) Adres leśny: 08-12-1-03-202-d-00 - pow. 0,3500 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80139/2, obręb ewidencyjny Chojno; 4) Adres leśny: 08-12-1-03-203-c-00 - pow. 3,8500 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80140/2, obręb ewidencyjny Chojno; 5) Adres leśny: 08-12-1-03-246-f-00 - pow. 3,2600 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80169, obręb ewidencyjny Chojno; 6) Adres leśny: 08-12-1-03-247-a-00 - pow. 0,8900 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80170/1, obręb ewidencyjny Chojno; 7) Adres leśny: 08-12-1-03-295-d-00 - pow. 2,3800 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80199, obręb ewidencyjny Chojno; 8) Adres leśny: 08-12-1-03-344-b-00 - pow. 2,6500 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80228, obręb ewidencyjny Chojno; 9) Adres leśny: 08-12-1-03-345-a-00 - pow. 1,4200 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80229, obręb ewidencyjny Chojno; 10) Adres leśny: 08-12-1-09-374-d-00 - pow. 3,1600 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 -: część działki ewidencyjnej o numerze: 80257, obręb ewidencyjny Chojno; 11) Adres leśny: 08-12-1-09-375-a-00 - pow. 0,8500 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80258, obręb ewidencyjny Chojno; 12) Adres leśny: 08-12-1-09-442-b-00 - pow. 3,1100 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80284, obręb ewidencyjny Chojno; 13) Adres leśny: 08-12-1-09-443-a-00 - pow. 0,8100 ha - rodzaj użytku: E-Ls; adres administracyjny: 30-24-085-0003 - część działki ewidencyjnej o numerze: 80285, obręb ewidencyjny Chojno.

Ochrona

 • Celem ochrony obszarów jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015 oraz obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Torfowisko Rzecińskie PLH300019 i mających bardzo istotne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.
 • Nie

Zarządzanie

Nadleśnictwo Wronki