Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Pogoria II
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2002-06-06
 • 40,0000
 • Zbiornik wodny wraz z siedliskami ptactwa wodno-błotnego

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LVI/990/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny zbiornika wodnego Pogoria II w wraz z otoczeniemDz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 47 poz. 1577 z dnia 1.07.2002 r.2002-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Dąbrowa Górnicza
 • Dąbrowa Górnicza (miejska)
 • gm. M.Dąbrowa Górnicza

Ochrona

 • zachowanie siedlisk ptactwa wodnobłotnego oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"