Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Bagno w Antoniowie
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2001-10-12
 • 3,0900
 • Torfowisko przejściowe i niskie

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej torfowiska w gminie Dąbrowa Górnicza w drodze uznania za użytek ekologicznyDz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 73 poz. 1906 z dnia 27.09.2001 r.2001-09-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Dąbrowa Górnicza
 • Dąbrowa Górnicza (miejska)
 • gm. M.Dąbrowa Górnicza

Ochrona

 • zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, torfowiska przejściowego i niskiego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, w tym licznych gatunków roślin chronionych oraz reliktowych gatunków mszaków
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"