Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Żwirowiska w Cieszowej
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2007-12-18
 • 11,5816
 • Ekosystemy hydrogeniczne

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 72/07 Wojewody Śląskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Żwirowiska w Cieszowej" w gminie KoszęcinDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 201 poz. 39602007-12-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 80/IX/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego na części obszaru "Żwirowiska w Cieszowej" w gminie Koszęcin oraz ustalenia nowych granic użytku ekologicznegoDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 35902015-07-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Koszęcin (wiejska)
 • Użytek ekologiczny położony jest terenie wsi Cieszowa na działkach ewidencyjnych nr: 370/185, 560/202, 618/229, obręb Cieszowa oraz częściach działek ewidencyjnych 578/179, 579/180, 584/200, 591/228, 577/160, 599/269, 620/272, 622/183, obręb Cieszowa.

Ochrona

 • zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów hydrogenicznych, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin
 • Nie

Zarządzanie

Wójt Gminy Koszęcin