Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Brzoza
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
  • 2007-07-31
  • 52,2279

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 33/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Brzoza" w gminie KochanowiceDz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 115 poz. 2313 z dnia 16.07.2007 r.2007-07-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • lubliniecki
  • Kochanowice (wiejska)

Ochrona

  • zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, oczka wodnego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt
  • Nie

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego