Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Zielone Wyspy
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2011-04-30
 • 33,4900
 • kompleks nadrzecznych szuwarów

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VII/65/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zielone Wyspy"Dz. Urz. Woj. PomorskiegoDz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 41 poz. 948 z dnia 15.04.2011 r.2011-04-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie, obszar morski
 • Gdańsk
 • Gdańsk (miejska)
 • gm. M.Gdańsk

Ochrona

 • ochrona stanowisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Gdańsk