Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Iglica
 • ostoja, miejsce rozmnażania lub miejsce sezonowego przebywania
 • 2017-06-17
 • 7,5400
 • Szczególnym celem ochrony jest zachowanie populacji ważki z gatunku iglica mała (Nehalennia speciosa), ochrona miejsc jej rozrodu i całorocznego przebywania

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XL/230/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Iglica" na terenie Gminy NiemodlinDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15482017-06-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • opolski
 • Niemodlin (miejsko-wiejska)
 • Użytek ekologiczny o nazwie "Iglica", obejmujący działki o numerach 3/1 oraz 4/7, obręb Sarny Wielkie

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony jest zachowanie populacji ważki z gatunku iglica mała (Nehalennia speciosa), ochrona miejsc jej rozrodu i całorocznego przebywania
 • Nie

Zarządzanie

Burmistrz Niemodlina