Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Nie nadano nazwy
  • inne
  • 1993-03-31
  • 0,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z 03.03.1993 r. w sprawie uznania za użytek ekologicznyDz. Urz. Woj. SieradzkiegoDz. Urz. Woj. Sier. z 16.03.1993 r. Nr 5, poz. 131993-03-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • łaski, pabianicki
  • Sędziejowice (wiejska), Dobroń (wiejska), Widawa (wiejska), Łask (miejsko-wiejska)
  • odcinek rzeki Grabi położony na terenie województwa sieradzkiego /hkm 0+000-hkm 40+600/ tj. od miejscowości Łęd Widawski w gminie Widawa do miejscowości Jamborek w gminie Dobroń

Ochrona

  • Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór