Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Bagna Przy Rabym Kamieniu
 • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków
 • 2002-05-04
 • 21,1500
 • Bagna śródleśne

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny.Dz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 44 poz. 5542002-04-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Lubsko (miejsko-wiejska)
 • N-ctwo Lubsko, L-ctwo Mierków oddz. 217, 233,234,235,236

Ochrona

 • Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.
 • Nie

Zarządzanie

brak danych