Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Żurawie Bagna
 • bagno
 • 2003-02-25
 • 5,2700
 • Stanowisko lęgowe zurawia, miejsce wystpowania storczyków i rosiczki okrągłolistnej.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr IV/28/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody.Dz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 7 poz. 1372003-02-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody.Dz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 14992012-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • żarski
 • Brody (wiejska)
 • N-ctwo Lubsko, L-ctwo Nowa Rola oddz. 107h ; działka nr 1024 obręb Jeziory Wysokie

Ochrona

 • Stanowisko legowe żurawia i stanowisko wystepowania roślin objetych ochrona scisłą
 • Nie

Zarządzanie

Nadleśnictwo Lubsko