Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Przy Torach
 • płaty nieużytkowanej roślinności
 • 2002-05-04
 • 0,9300
 • Płat nieuzytkowanej roślinności przy torach.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny.Dz. Urz. Woj. LubuskiegoDz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 44 poz. 5542002-04-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • słubicki
 • Słubice (miejsko-wiejska)
 • N-ctwo Rzepin L-ctwo Bukowiec oddz. 325b,h,i,g, 360b,c,d,f, 376b.

Ochrona

 • Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.
 • Nie

Zarządzanie

brak danych