Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Nie nadano nazwy
  • bagno
  • 1996-04-13
  • 6,5000
  • Bagno z dużym stanowiskiem lęgowym mewy śmieszki

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 323/95 Wojewody Bydgoskiego z 29.12.1995 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiegoDz. Urz. Woj. BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. Nr 6, poz. 311996-03-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.02.2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 23.02.2004 r. Nr 20, poz. 2282004-02-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • żniński
  • Barcin (miejsko-wiejska)
  • Obręb ewidencyjny Barcin Miasto, nr działki 153/25

Ochrona

  • Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór