Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym na terenie Janówka
 • śródleśne oczko wodne
 • 2002-08-13
 • 7,4000
 • Zbiornik nr 1 – śródleśny zbiornik o charakterze starorzecza; brzegi zróżnicowane - przy N brzegu wykształcony szuwar – trzcina pospolita, pałka szerokolistna, turzyca. Wokół brzegu na lustrze wody wystepuje ciekawy zespół osoki aloesowatej i żabiścieku

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr L/1750/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny dwóch zbiorników wodnych wraz z otaczającym terenem leśnym położonych na terenie Janówka, obręb Pracze OdrzańskieDz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 163 poz. 2245 z dnia 29.07.2002 r.2002-07-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • Wrocław
 • Wrocław (miejska)
 • Od zachodu, południa i wschodu granice przebiegaj wzdłuż duktów leśnych, a od północy po granicy miasta

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"