Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

  • Stawy Młyńsko
  • śródleśne oczko wodne
  • 2006-09-13
  • 74,5100
  • Kompleks stawów hodowlanych "Stawy Młyńsko" jest siedliskiem lęgowym dla wielu gatunków ptaków chronionych , obszar odpoczynku i żerowania dla wielu gatunków przelotnych, największy obszar zbiorowiska szuwarowego

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLIV/316/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 07 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Stawy Młyńsko"Dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 180 poz. 2785 z dnia 29.08.2006 r.2006-08-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LXXIV/256/06 Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie " Stawy Młyńsko"Dz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 230 poz. 3322 z dnia 30.10.2006 r.2006-10-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • lwówecki
  • Mirsk (miejsko-wiejska), Gryfów Śląski (miejsko-wiejska)
  • gm. Gryfów Śląski i gm. Mirsk

Ochrona

  • Nie

Zarządzanie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski