Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Stawy Młyńsko
 • śródleśne oczko wodne
 • 2006-11-14
 • 74,5100
 • Kompleks stawów hodowlanych "Stawy Młyńsko" jest siedliskiem lęgowym dla wielu gatunków ptaków chronionych , obszar odpoczynku i żerowania dla wielu gatunków przelotnych, największy obszar zbiorowiska szuwarowego

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LXXIV/256/06 Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie " Stawy Młyńsko"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 230, poz. 33222006-10-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • lwówecki
 • Gryfów Śląski (miejsko-wiejska)
 • Powierzchnia całkowita użytku wynosi: 74,51 ha. Obręb ełyńsko: • 591/1 – 3,97 ha • 565 – 19,46 ha • 556/3 – 36,31 ha • 595 – 2,85 ha • 588/2 – 8,54 ha • 588/3 – 3,38 ha • 604/1 – 8,66 ha

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Zarządzanie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski