Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Mnikowska
 • 1963-02-16
 • 20,8900
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 13, poz. 76

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • krakowski
 • Liszki (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych malowniczego wąwozu skalnego z licznymi osobliwościami przyrody nieożywionej i żywej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór