Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kopystanka
 • 2001-11-20
 • 188,8100
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 11 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 83, poz. 14582001-11-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kopystanka"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33532017-10-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Fredropol (wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą "Kopystanka”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 188,81 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, położony w miejscowościach Kopysno i Posada Rybotycka, gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska ostrożnia siedmiogrodzkiego Cirsium decussatum, zbiorowisk roślinności kserotermicznej góry "Kopystanka" oraz drzewostanów wykształconych w formie podgórskiej buczyny karpackiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 39/14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kopystanka"2019-12-17
 • 188,8100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie