Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Leoncina
 • 2001-06-15
 • 8,6700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 38, poz. 641

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Krasiczyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska kłokoczki południowej Staphylea pinnata.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie