Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Groty Kryształowe
 • 2000-10-14
 • 1,0400
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • podziemny
 • pochodzenia naturalnego
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 84/2000 Wojewody Małopolskiego z dnia 11.09.2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 77, poz. 7112000-09-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody Groty KryształoweDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 26452012-06-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • wielicki
 • Wieliczka (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 2,0650

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dziedzictwa geologicznego w postaci podziemnych komór o ścianach obrosłych kryształami halitu o unikatowej wartości mineralogicznej, wraz z ich otoczeniem, stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej mioceńskiego złoża wielickiego.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Groty Kryształowe"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 417, poz. 38852011-09-02

Nie

 • 0,0000
 • 1,0400
 • 0,0000

Zarządzanie

Zarząd Kopalni Soli Wieliczka S.A.