Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kamień nad Jaśliskami
 • 2000-05-27
 • 302,1800
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 97/00 Wojewody Podkrpackiego z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 29, poz. 2552000-05-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamień nad Jaśliskami"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35772017-11-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński
 • Jaśliska (wiejska)
 • 1. Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentów typowej rzeźby Beskidu Niskiego, obejmujący szczyt i zbocza góry Kamień (857 m n.p.m.) wraz z porastającymi ją lasem bukowym i bukowo-jodłowym, interesującymi formami skalnymi i unikalnymi bagniskami zwanymi przez miejscową ludność "berezedniami".
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie