Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Modrzewie
 • 1959-10-24
 • 10,6700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 317 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 88, poz. 472

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Modrzewie"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 40172017-06-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowotarski
 • Czorsztyn (wiejska)

Położenie otuliny

 • 15,1400

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu modrzewia polskiego (Larix decidua subsp. polonica (Racib.).
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ModrzewieDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 43402017-07-03

Nie

 • 0,0000
 • 10,6900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie