Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat na Rzece Grabowej
 • 1971-12-10
 • 5,8600
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ryb
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1971 r. Nr 3, poz. 191971-01-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 grudnia2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rezerwat na Rzece Grabowej"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 50642016-12-16
3 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • koszaliński
 • Polanów (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Polanów, w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim. Stanowi odcinek rzeki Grabowej o długości 7,6 km między ujściem rowu łączącego jeziorko Raczy Dół a nieczynnym mostem kolejowym w okolicy Polanowa.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych tarlisk pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario i innych cennych gatunków ryb.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 19/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rezerwat na Rzece Grabowej"nie podlega publikacji2020-03-19
 • 0,0000
 • 5,8600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie