Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przyłęk
 • 1952-10-11
 • 0,9400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1952 r. Nr A-85, poz. 13481952-10-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 18542018-06-26
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/14/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7342008-04-03
3 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • nyski
 • Nysa (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przyłęk" (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 1854).

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu grądu o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przyłęk"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 22482018-08-022038-08-17

Nie

 • 0,9400
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu