Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Orłowo Małe
 • 1958-01-01
 • 14,7600
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • gadów
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 38, poz. 225

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany granic i celu ochrony rezerwatu przyrody "Jezioro Orłowo Małe" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. nr 34, poz. 6782010-03-22
3 Zarządzenie Nr 47 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Orłowo Małe" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 143, poz. 18822010-09-15
4 Zarządzenie Nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 10 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Orłowo Małe"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 10842011-05-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • nidzicki
 • Nidzica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie populacji żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz optymalnych dla tego gatunku siedlisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie