Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sterczów-Ścianka
 • 1955-03-10
 • 3,0400
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • zarośli kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 36 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 lutego 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1955 r. Nr 19, poz. 195

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • miechowski
 • Racławice (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności stepowej występującej w zespole naturalnym na południowym zboczu leśnego jaru.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór