Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gubińskie Mokradła
 • 2011-03-25
 • 99,8019
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lądowych ekosystemów nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE NR 11/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody o nazwie Gubińskie MokradłaDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 30, poz. 6052011-03-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • krośnieński
 • Gubin (miejska)
 • W skład rezerwatu przyrody wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 16 – 63,6392ha, 19/2 – 36,1627ha położone w obszarze miejskim Gubin, obręb 1 w powiecie krośnieńskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie populacji ptaków wodnych i błotnych oraz najcenniejszych pod względem ornitologicznym siedlisk będących ostoją w okresie lęgów jak i podczas wędrówek.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2018 r. r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Gubińskie Mokradła 2020-05-12
 • 99,8019

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim.