Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Piotrowe Pole
 • 2001-08-03
 • 1,9000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 102 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 75, poz. 7442000-07-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 231 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody na terenie województwa mazowieckiego.Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 158, poz. 22772001-08-01

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • radomski
 • Iłża (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu grądu wysokiego ze starodrzewem modrzewia polskiego (Larix polonica) i europejskiego (Larix decidua)
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór