Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Księżostany
 • 2004-02-07
 • 50,5500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2003 r. z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 3, poz. 32

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski
 • Łabunie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych podgórskiej formy buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym na północno-wschodniej granicy zwartego zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów