Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielkopolska Dolina Rurzycy
 • 2008-12-12
 • 896,0600
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 30/08 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 206, poz. 33512008-11-27

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE NR 5/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia szlaków pieszych, rowerowego i wodnego w rezerwacie przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 20242012-05-02
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia szlaków pieszych, rowerowego i wodnego w rezerwacie przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 55782016-09-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • pilski, złotowski
 • Jastrowie (miejsko-wiejska), Szydłowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz unikatowych krajobrazów przyrody wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu, tj. naturalnych lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynien oraz pagórkowatego terenu z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wielkopolska Dolina Rurzycy"Nie podlega obowiązkowi publikacji

Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody