Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Smolnik
 • 1958-04-16
 • 30,1700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. Nr 25, poz. 1491958-04-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Smolnik" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 3832014-02-07
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/6/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Smolnik" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7262008-04-03
3 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • kluczborski
 • Lasowice Wielkie (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Smolnik" (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 383).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemów zbiornika wodnego oraz przylegających torfowisk i lasów o charakterze naturalnym ze stanowiskami roślin chronionych i nielicznie występujących.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Smolnik”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 18612014-08-052034-08-20

Nie

 • 0,0000
 • 30,1700
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu