Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego
 • 1985-05-01
 • 72,0191
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • lądowych ekosystemów nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. Nr 7, poz. 601985-04-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 32/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż.. Wiesława Czyżewskiego"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 73, poz. 15932008-08-25
4 Zarządzenie Nr 1/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 5, poz. 1872009-02-03
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 10822015-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • gryfiński
 • Cedynia (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje granicami działki ewidencyjne nr 226/2 i 227 obręb Stara Rudnica w gminie Cedynia, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim/ odpowiadające wydzieleniom 699c, 700a Nadleśnictwa Mieszkowice według Planu Urządzenia Lasu na lata 2014-2023.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, a w szczególności utrzymanie bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych - wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych, zachowanie rodzimych populacji gatunków roślin, grzybów, zwierząt i innych organizmów żywych występujących naturalnie w obrębie wrzosowisk oraz muraw kserotermicznych i napiaskowych, a także ochrona relacji ekologicznych między tymi populacjami oraz siedliskami występującymi w rezerwacie.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 50/2009 Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż.. Wiesława Czyżewskiego" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 62, poz. 16612009-09-082028-09-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wrzosowiska "Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39442016-10-212028-09-21

Nie

 • 0,0000
 • 72,0191
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie