Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Wieleckie
 • 2005-09-10
 • 102,8000
 • wodny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa pomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 102, poz. 18042005-08-26

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Wieleckie"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53712017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • nakielski
 • Mrocza (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennych środowisk wodnych, bagiennych oraz leśnych stanowiących miejsca lęgów i występowania licznych gatunków ptaków w tym gatunków rzadkich w skali kraju i Europy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Wieleckie"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34022011-12-302032-01-14

Nie

 • 102,8000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy