Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jar Brynicy
 • 1955-04-29
 • 28,1400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 kwietnia 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1955 r. Nr 40, poz. 3961955-05-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 10062014-02-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski
 • Lidzbark (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasów, oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lidzbark na lata 2009-2018, jako oddziały leśne: 646g, 647h, 648f, g, h, i, 649d, f, g, obręb leśny Konopaty, a także drogi leśne znajdujące się w granicach ww. wydzieleń.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie i ochrona unikatowego krajobrazu rzeki Brynicy oraz utrzymanie naturalnych procesów w zbiorowiskach roślinnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie