Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jastrząbek
 • 1988-02-15
 • 463,2000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 152 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 września 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony rezerwatu przyrody “Jastrząbek” - nieaktualny z dniem 3.08.2001Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj.. Mazow. Z 2000 r. Nr 112, poz. 1098
2 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazow. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płocki
 • Nowy Duninów (wiejska), Łąck (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikalnego krajobrazu przełomu rzeki Skrwy Lewej oraz różnorodnych zbiorowisk leśnych z przewagą grądów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody JastrząbekDz. Urz. Województwa Mazowieckiego2023-01-24
 • 463,2000

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór