Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sztynort
 • 1958-03-15
 • 448,3600
 • leśny
 • faunistyczny
 • bezkręgowców
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 16, poz. 1061958-03-15
2 Zarządzenie nr 32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody „Sztynort”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 105, poz. 15472010-07-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Sztynort”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 42532017-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • węgorzewski
 • Węgorzewo (miejsko-wiejska)
 • Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie: 1) starych okazów dębów stanowiących siedlisko chrząszczy saproksylicznych, takich jak: pachnica dębowa Osmoderma eremita, zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus, jelonek rogacz Lucanus cervus, 2) zatok jeziora Kirsajty stanowiących miejsce gniazdowania oraz koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie jesiennych i wiosennych migracji, 3) fragmentu lasu olszowo-jesionowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody MokreDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 62, poz. 7432004-05-05

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie