Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ruda Chlebacz
 • 1980-09-01
 • 12,4200
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1980 r. Nr 19, poz. 94

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 11/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 września 2002 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 232, poz. 30762002-09-20
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ruda Chlebacz"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1152015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • skierniewicki
 • Skierniewice (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatowej pozostaje zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu łęgu olszowego ze stanowiskiem widłaka wrońca.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ruda Chlebacz” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 902018-01-092038-01-23

Nie

 • 0,0000
 • 12,4200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi