Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kopanicha
 • 1980-09-01
 • 42,5300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1980 r. Nr 19, poz. 94

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 6/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kopanicha"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. urz. z 2010 r. Nr 49, poz. 3762010-02-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • skierniewicki
 • Skierniewice (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Skierniewice na lata 2003-2012, obręb Skierniewice, leśnictwo Grabina jako oddziały: 143 a, b, c, d, f, g, h, i, ~a, ~b, 144 b, c, d, f, ~d, 156 a, b, c, d, f, g, h, ~a, 157 a, b, c, ~b, 169 a, b, c, d, ~c

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasu naturalnego pochodzenia w dolinie rzeki Rawki z mozaiką zróżnicowanych zbiorowisk leśnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kopanicha” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 922018-01-092018-01-23

Nie

 • 42,5300
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi