Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko
 • 1962-11-22
 • 10,8300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 81, poz. 3821962-11-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 Zarządzenie Nr 16/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 203, poz. 34812009-11-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Murowana Goślina (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 10,7800

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych swobodnego przebiegu procesu regeneracji ekosystemu lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE Nr 20/09 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 23, poz. 6842010-01-29

Nie

 • 10,8300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu