Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łabędziniec
 • 1959-10-22
 • 2,9000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 87, poz. 4631959-10-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 47/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędziniec"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15792011-07-26
3 Zarządzenie Nr 17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędziniec"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 15322013-06-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Drezdenko (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Drezdenko, w powiecie strzelecko-drezdeneckim w województwie lubuskim.Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Łabędziniec" Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 17, poz. 3052004-03-172024-03-17
2 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczące sprostowania błędu w treści Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 10 z dnia 15 marca 2004r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Łabędziniec", ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2004r., Nr 17, poz. 305Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2004 r. Nr 65, poz. 10672004-09-06

Nie

 • 0,0000
 • 2,9000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim