Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bytyńskie Brzęki
 • 1959-09-19
 • 15,1500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 78, poz. 414

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Rozporządzenie Nr 34/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 134, poz. 2509
3 Rozporządzenie Nr 49/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 157, poz. 2946
4 Zarządzenie Nr 12/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bytyńskie Brzęki"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 203, poz. 3477

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • szamotulski
 • Kaźmierz (wiejska)

Położenie otuliny

 • 15,1900

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie populacji jarzębu brekinii Sorbus torminalis oraz renaturalizacja zasiedlanych przez ten gatunek zniekształconych fitocenoz leśnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 18/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bytyńskie Brzęki"Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 23, poz. 682

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu